Selectie van diverse maatwerk - projecten

Access applicatie door-ontwikkeling

Access applicatie ontwikkeling

Een organisatie, actief binnen de archeologie en musea branche, heeft een administratieve applicatie (Access) in eigen beheer bedacht en ontwikkeld. Deze applicatie in Access voldoet goed, echter, behoeft een aantal nieuwe functionele uitbreidingen. Dit vereist wat gevorderd Access VBA programmeerkennis, die levert de MSOfficeGroep.

De Access applicatie is binnen budget en binnen de afgesproken termijn werkend opgeleverd en getest.

Voor in het vervolg zijn er onderhoudswerkzaamheden en andere uitbreidingen mogelijk.

Ook meer weten over automatisering in Access of wil je ook zo’n soort oplossing? Neem dan snel contact op, we halen alles uit Access en MSOffice.

Document automatisering in Word

Leuk project over document automatisering in Word… Voor een MKB bedrijf, actief in de bouw is het tijd om de documentenstroom te professionaliseren. Documenten die in Word gemaakt en opgeslagen worden. Het opslaan gebeurt nu op verschillende plekken, men raakt het overzicht kwijt en het is tevens foutgevoelig.

Document automatisering

Via MSOfficeGroep schakelt het bouwbedrijf een specialist in, die eerst meekijkt met de bedrijfsprocessen op kantoor. Analyse wordt gemaakt: om hoeveel documenten gaat het, wat zijn de belangrijkste hoofd-soorten documenten en welke processen zijn het meest tijdrovend? Al snel wordt duidelijk dat er met document automatisering in Word fors tijd bespaard kan gaan worden. De businesscase wordt zichtbaar: door een stukje maatwerk automatisering in Microsoft Office van enkele 10-tallen uren kan op jaarbasis minstens het 10-voudige aan tijd terug worden verdiend.

Resultaat: 1 mastersjabloon wordt door iedereen gebruikt. Vanuit dit mastersjabloon kunnen alle mogelijke varianten documenten semi-automatisch samengesteld worden. Het opslaan vindt automatisch plaats op de vooraf gedefinieerde locatie. Het mooie is dat dit systeem in stapjes steeds meer verfijnd kan worden gemaakt. Door er een tijdje mee te werken ontstaan vanzelf inzichten waar er nog nieuwe verbeteringen of functies nuttig en gewenst zijn.

Ook meer weten over document automatisering in Word of wil je ook zo’n soort oplossing? Neem dan snel contact op, we halen alles uit Word en MSOffice.

Access applicatie SQL als back-end voor productieproces

Access applicatie SQL server als back-end

Er is behoefte aan een Access applicatie SQL server als backend. Het hoofddoel is het ondersteunen van het productieproces in een productiebedrijf. De Access applicatie heeft een centrale SQL server backend nodig waarin de benodigde algemene productiedata zijn opgeslagen. Ook moet er een speciale set aan data in backend opgeslagen worden met een georganiseerde autorisatie/permissie voor wie wel of niet toegang heeft tot deze data.

 

Productieproces automatisering

Access applicatie SQL
Access applicatie SQL

De front-end voor presentatie, mutaties en productie draait lokaal. De Access applicatie zal geheel intern gebruikt worden door een 5-tal medewerkers. Als database backend is in deze Access applicatie gekozen voor Microsoft SQL Server. Deze robuuste database applicatie is beschikbaar en biedt de beste bescherming van de gegevens.

Voor de front-end is er de keuze uit Microsoft Excel en Microsoft Access. Een lichte voorkeur gaat uit naar Microsoft Excel. Dit is namelijk een standaard applicatie bij de klant, dit in tegenstelling tot Microsoft Access. Het kan echter zijn dat Excel niet voldoende functionaliteit biedt voor hetgeen ontwikkeld moet worden. In dat geval kan de ontwikkeling uitgevoerd worden in MS Access. De ontwikkelde Access applicatie SQL kan gebruikt worden met de Microsoft Access Distribution. Dit is een gratis versie van Microsoft Access waarmee het alleen mogelijk is om een Access applicatie uit te voeren. Hierdoor zijn de gegevens in de backend ook beter beschermd.

Toekomstige uitbreidingen zijn:

  • Uitbreiding van user interface
  • Inlogsysteem
  • Rapportages
  • Mail
  • Koppeling met overige systemen
  • Optimalisatie

Heeft u een productiebedrijf en overweegt u iets eenvoudigers dan een uitgebreid ERP systeem zoals Unit4 of Microsoft Dynamics of SAP? Misschien is een eenvoudiger model, zoals een Access applicatie SQL als back-end een goed alternatief. We geven graag een keertje advies. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

Excel koppeling met Outlook in VBA programmeren

Excel koppeling met Outlook in VBA programmeren

Op basis van een zelfgemaakte query in ‘Wholesale’, (softwaresysteem van UNIT4) wordt specifieke data opgevraagd, verzameld in een databestand. Vervolgens wordt deze data in een bepaalde Excel spreadsheet ingelezen, bij elkaar gebracht in een structuur van rijen en kolommen in Excel.

In deze Excel spreadsheet staan debiteuren genoemd, die nog bepaalde artikelen moeten terugsturen. Vanuit deze Excel sheet willen we graag -per klant- een email versturen via het programma Outlook. Deze mail gaat dan naar naar de verschillende klanten, die de artikelen moeten terugsturen. Hier programmeren we een Excel koppeling met Outlook.

Er is 1 Excel kolom die data bevat, om het versturen van de email naar het email adres van de klant te filteren/activeren. De andere kolommen bevatten weer andere data die in de body van de email worden meegenomen.

Aandachtspunt is dat een klant meerdere regels kan hebben in de Excel sheet maar dat het bedoeling is dat hij maar 1 email krijgt. Er moeten dus filters in worden geprogrammeerd (de bekende If Then statements bijvoorbeeld).

Deze Excel koppeling met Outlook programmeren we met behulp van Visual Basic for Applications, VBA in Excel.

Ook meer weten over een Excel koppeling met Outlook, of wil je ook zo’n soort oplossing? Neem dan contact op, we halen alles uit Excel!

MULTI-USER KWALITEITSREGISTRATIE ACCESS

Een bedrijf in de agrarische sector is gegroeid en wil daarom de kwaliteitsregistratie gebruiksvriendelijker maken en geschikt voor meerdere locaties. Op meerdere momenten in het productieproces wordt data vastgelegd, door verschillende personen. Op dit moment wordt veel data dubbel ingevoerd of eerst handmatig genoteerd. Men wil toe naar een multi-user systeem in Access dat ook remote gevuld kan worden. Daarnaast aandacht voor gegevens validatie en presentatie van data voor trendanalyses. 

MSOffice Groep Logo
x
Microsoft Word Logo
a