Selectie van diverse maatwerk - projecten

Document generatie (automatisch) – maatwerk

Onze opdrachtgever heeft de behoefte aan automatisering van herhaalde document generatie.
Denk aan het opstellen van contracten, offertes en standaard brieven.

Opdracht bevat het analyseren van het werkproces.
Vervolgens van daaruit het automatiseren van document-generatie, o.a. door middel van sjablonen, macro’s,
VBA scripting programmeerwerk.

Resultaat is een veelvoud in snelheid en foutloosheid bij het aanmaken van e-Word documenten en emails.
Fors kostenbesparend.

Excel smart dashboards verbeteren

Binnen de afdeling Supply Chain is er behoefte aan het verder optimaliseren, verbeteren en uitbreiden
van bestaande en in gebruik zijnde Excel sheets. Deze rekenbladen hebben nu vele verwijzingen, zitten niet handig ni elkaar, dit is in de loop der jaren zo ontstaan.

We lopen nu tegen performance issues aan en ook de snelheid laat te wensen over.
VBA Excel expert ingeschakeld die de rapportages analyseert en herbouw toepast daar waar nodig.

Analyse en herbouw MSOffice bestanden (Word en Excel)

Voor een bestaande set aan Word en Excel bestanden dient een analyse te worden gemaakt.
De set aan Office bestanden voeren berekeningen uit (in Excel) en worden weergegeven in MS Word.

De huidige versies werken niet meer naar wens. De issues worden geanalyseerd en gerapporteerd.
Daarna worden vervolgstappen vastgesteld om de set te herbouwen of opnieuw te bouwen (al naar gelang het meest efficient is).

Access applicatie door-ontwikkeling

Access applicatie ontwikkeling

Een organisatie, actief binnen de archeologie en musea branche, heeft een administratieve applicatie (Access) in eigen beheer bedacht en ontwikkeld. Deze applicatie in Access voldoet goed, echter, behoeft een aantal nieuwe functionele uitbreidingen. Dit vereist wat gevorderd Access VBA programmeerkennis, die levert de MSOfficeGroep.

De Access applicatie is binnen budget en binnen de afgesproken termijn werkend opgeleverd en getest.

Voor in het vervolg zijn er onderhoudswerkzaamheden en andere uitbreidingen mogelijk.

Ook meer weten over automatisering in Access of wil je ook zo’n soort oplossing? Neem dan snel contact op, we halen alles uit Access en MSOffice.

Document automatisering in Word

Leuk project over document automatisering in Word… Voor een MKB bedrijf, actief in de bouw is het tijd om de documentenstroom te professionaliseren. Documenten die in Word gemaakt en opgeslagen worden. Het opslaan gebeurt nu op verschillende plekken, men raakt het overzicht kwijt en het is tevens foutgevoelig.

Document automatisering

Via MSOfficeGroep schakelt het bouwbedrijf een specialist in, die eerst meekijkt met de bedrijfsprocessen op kantoor. Analyse wordt gemaakt: om hoeveel documenten gaat het, wat zijn de belangrijkste hoofd-soorten documenten en welke processen zijn het meest tijdrovend? Al snel wordt duidelijk dat er met document automatisering in Word fors tijd bespaard kan gaan worden. De businesscase wordt zichtbaar: door een stukje maatwerk automatisering in Microsoft Office van enkele 10-tallen uren kan op jaarbasis minstens het 10-voudige aan tijd terug worden verdiend.

Resultaat: 1 mastersjabloon wordt door iedereen gebruikt. Vanuit dit mastersjabloon kunnen alle mogelijke varianten documenten semi-automatisch samengesteld worden. Het opslaan vindt automatisch plaats op de vooraf gedefinieerde locatie. Het mooie is dat dit systeem in stapjes steeds meer verfijnd kan worden gemaakt. Door er een tijdje mee te werken ontstaan vanzelf inzichten waar er nog nieuwe verbeteringen of functies nuttig en gewenst zijn.

Ook meer weten over document automatisering in Word of wil je ook zo’n soort oplossing? Neem dan snel contact op, we halen alles uit Word en MSOffice.

MSOffice Groep Logo
x
Microsoft Word Logo
a