Directie en management

Inzicht voor directie en management

Dashboards met stuurinformatie: altijd de juiste informatie

Meerdere databronnen en complexiteit van informatiesystemen maakt het vaak lastig om betrouwbare en relevante informatie boven tafel te krijgen. Onze specialisten halen de informatie uit de bestaande databronnen en creëren van hieruit dashboards met stuurinformatie. Het inzicht waar de leiding behoefte aan heeft.

Dashboards met stuurinformatie MSOG

Dashboards met stuurinformatie

Essentiële stuurinformatie van een bedrijf komt uit meerdere applicaties en databronnen. Bedrijfssystemen zijn daarnaast meestal ingericht rondom een proces en niet zozeer om informatie overzichtelijk te presenteren of de verandering in de tijd te laten zien. Een Excel dashboard met stuurinformatie ontsluit altijd exact de gewenste informatie. Op een overzichtelijke manier.

Dashboards stuurinformatie besluitvorming

Besluitvorming en ondersteuning

Mensen en werkprocessen zijn flexibeler dan automatiseringssystemen. In organisaties die regelmatig hun werkprocessen aanpassen is het zaak om iedereen effectief te blijven ondersteunen. Zo stimuleer je verandering en ondersteun je besluitvorming optimaal.

Dashboards met stuurinformatie besluitvorming

Het werk interessanter maken

Medewerkers doen graag zinvol en leuk werk. Repeterende handelingen, overtypen van data of het controleren van lijsten willen we liever vermijden als het even kan. Het veranderen van deze handelingen door slimme werkproces-automatisering maakt dat medewerkers zich met meer plezier kunnen toeleggen op andere zaken. Met een dashboard met stuurinformatie doen ze nuttiger dingen dan het systeem te bevredigen. 

Excel automatisering

Onze kijk op automatisering

Automatisering is een middel en staat ten dienste van de organisatiedoelen. We kijken dus altijd naar het eigenlijk doel dat ondersteunt moet worden.

Automatisering moet zich ook terugverdienen. Doordat het tijd oplevert, de kwaliteit verbeterd, sturingsinformatie geeft of zorgt dat je aantoonbaar compliant bent. We houden de kosten en baten graag goed in de gaten.

Automatisering helpt alleen als het aansluit bij de leefwereld van de medewerkers en gebruikers van de systemen. Wat werkt prettig in de dagelijkse praktijk? Zo worden mensen blij van automatisering.

Het beste halen uit Office