Maatwerk in Microsoft Office: bijna alles is mogelijk

PROJECTENADMINISTRATIE SYSTEEM IN ACCESS

Projectadministratie Excel én Access

Een consultancy organisatie wil (user friendly) een eigen programma/software laten ontwikkelen. Hiermee kan de hele projectenadministratie met Excel en Access in 1 keer worden vereenvoudigd en overzichtelijker gemaakt.

Nu wordt nog met verschillende losse applicaties gewerkt en dat is tijdrovend en foutgevoelig. In het nieuwe systeem vinden automatische controles plaats (triggers/events) waardoor de projectbewaking goed wordt ondersteund. Ook maken we de Excel applicatie databasegestuurd waardoor gegevens beveiligd worden opgeslagen en kunnen we op basis van historische gegevens (data) ook rapportages genereren over perioden uit het verleden en deze vergelijken met actuele overzichten. We kunnen dit eenvoudig uitbreiden naar een Excel dashboard view.

Projectadministratie Excel
Projectadministratie Excel

Ook kunnen andere managers in hetzelfde systeem management rapportages opvragen. De urenregistraties in Excel en de koppeling met het online boekhoudpakket maken dit systeem krachtig en compleet. 

Dit projectadministratie Excel systeem is in Access verder opgebouwd, de front-end zoals gebruikersschermen zijn vanuit Excel te bedienen. (urenregistratie)

Op de achtergrond wordt alles veilig opgeslagen in een Access database als backend. Bij zwaarder gebruik migreren we de Access naar een Microsoft SQL server based oplossing.

Wilt u ook een projectadministratie Excel / Access laten ontwikkelen of de mogelijkheden bespreken voor maatwerk? Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek! 

MSOffice Groep Logo
x
Microsoft Word Logo
a