Maatwerk in Microsoft Office: bijna alles is mogelijk

HERBOUWEN EXCEL MONITORING TOOL

Het herbouwen van een in Excel ontwikkelde monitorings-tool. Deze tool ondersteunt een internationaal overheidsprogramma.

De betreffende Excel rekenbladen, modellen en Excel rapportages moeten grotendeels opnieuw worden ontwikkeld, uitgaande van de actuele situatie en structuur. De originele input / data moet behouden blijven in de huidige opzet. 

Daarnaast zijn er aanvullende specificaties opgesteld (nieuw programma van eisen) waar de nieuwe Excel monitorings tool aan moet voldoen. Een hoge mate van betrouwbaarheid (compliance) moet ingebracht worden door omvangrijke (deels) geautomatiseerde controle-berekeningen. 

MSOffice Groep Logo
x
Microsoft Word Logo
a