Maatwerk in Microsoft Office: bijna alles is mogelijk

FINANCIEEL EXCEL MODEL AANPASSEN (BOEKHOUDING 2020)

Een in gebruik zijnde financieel Excel model wordt gebruikt door een controller (die dit excel model zelf heeft gebouwd/ontwikkeld) binnen zijn financiële administratie van een middelgrote retail organisatie. Het financiële Excel model moet eenvoudiger toepasbaar worden gemaakt voor komende boekjaren. Nu wordt er steeds een kopie gemaakt en is het erg omslachtig en relatief moeizaam om het Excel model elk boekjaar opnieuw geschikt te maken voor het nieuwe boekjaar. Doelstellingen zijn o.a.: meer generiek maken, robuuster opzetten, eenvoudig automatiseren van het proces om het geschikt te maken. 

MSOffice Groep Logo
x
Microsoft Word Logo
a