Maatwerk in Microsoft Office: bijna alles is mogelijk

Excel koppeling met Outlook in VBA programmeren

Excel koppeling met Outlook in VBA programmeren

Op basis van een zelfgemaakte query in ‘Wholesale’, (softwaresysteem van UNIT4) wordt specifieke data opgevraagd, verzameld in een databestand. Vervolgens wordt deze data in een bepaalde Excel spreadsheet ingelezen, bij elkaar gebracht in een structuur van rijen en kolommen in Excel.

In deze Excel spreadsheet staan debiteuren genoemd, die nog bepaalde artikelen moeten terugsturen. Vanuit deze Excel sheet willen we graag -per klant- een email versturen via het programma Outlook. Deze mail gaat dan naar naar de verschillende klanten, die de artikelen moeten terugsturen. Hier programmeren we een Excel koppeling met Outlook.

Er is 1 Excel kolom die data bevat, om het versturen van de email naar het email adres van de klant te filteren/activeren. De andere kolommen bevatten weer andere data die in de body van de email worden meegenomen.

Aandachtspunt is dat een klant meerdere regels kan hebben in de Excel sheet maar dat het bedoeling is dat hij maar 1 email krijgt. Er moeten dus filters in worden geprogrammeerd (de bekende If Then statements bijvoorbeeld).

Deze Excel koppeling met Outlook programmeren we met behulp van Visual Basic for Applications, VBA in Excel.

Ook meer weten over een Excel koppeling met Outlook, of wil je ook zo’n soort oplossing? Neem dan contact op, we halen alles uit Excel!

MSOffice Groep Logo
x
Microsoft Word Logo
a