Maatwerk in Microsoft Office: bijna alles is mogelijk

DYNAMISCH EXCEL MODEL VERBETEREN

Een financieel Excel model, dynamisch van opzet, moet met de volgende features worden uitgebreid en verder professioneler worden opgezet. 

Ontwerpen van een gebruikersvriendelijk invulformulier waarin de basisgegevens van de geldverstrekkers geregistreerd kunnen worden.
Opstellen van een dynamisch rekenblad waarin de periodieke betalingen per geldschieter worden berekend.
De berekening geschiedt op basis van annuïteitenbasis met vooraf bekende variabelen.
Terugbetaling van rente en aflossing volgens de annuïteitenmethode.
De mogelijkheid tot het weergeven van een dynamisch aflossing-schema en een keuzelijst per geldverstrekker.

MSOffice Groep Logo
x
Microsoft Word Logo
a